Drukuj

„MOJA FIRMA – MOJA SZANSA”

 

  

Podstawowe informacje o projekcie

Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Tytuł projektu: Moja firma – moja szansa
Okres realizacji projektu: 1 lipca 2010 do 31 stycznia 2012
Obszar realizacji projektu: województwo świętokrzyskie – powiat sandomierski, opatowski, ostrowiecki

Cel projektu

Zdobycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez 30 osób oraz udzielenie dotacji na utworzenie własnej firmy dla 20 osób.

Cele szczegółowe

·        -wspieranie aktywności w zakresie przedsiębiorczości

·        -dostarczenie kwalifikacji oraz umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej firmy

·        -dostarczenie środków finansowych na start własnej firmy

·        -aktywizacja w zakresie uzyskania trwałego zatrudnienia

 

 Z 20 uczestnikami Projektu podpisywane zostaną umowy i wypłacana zostanie dotacja do 40 tyś zł stanowiąca maksimum 85% wartości przedsięwzięcia, pozostałe 15% tj. 7058 zł (stanowiące minimum wkładu własnego) finansuje uczestnik projektu.